Muhasebe Hizmetleri

Genel Muhasebe Hizmetleri

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ‘na uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,

Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanış kayıtlarının yapılması,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ‘na göre mali tabloların hazırlanması,

Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Muhtasar, KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar vergi beyannamelerin muhasebe kayıtları ile kontrol edilmesi ve hazırlanması,

Sabit kıymetlerin vergi mevzuatına uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması,

Yasal defterlerin yılsonu kapanış kayıtlarının yapılması sağlanmaktadır.

 

Muhasebe Sistemleri Kurması Ve Geliştirmesi

Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini artırmak isteyen şirketlerin;

Hesap planının oluşturulması,

Gider kalemlerinin belirlenmesi,

Muhasebe bilgi-belge akış sisteminin kurulup yönlendirilmesi,

Maddi duran varlıklar ve amortisman hesaplama tablolarının oluşturulması,

Mali tabloların enflasyona endekslenmesi,

Bilgi arşivleme sisteminin kurulması, hizmetleri işletmelerin ihtiyacına uygun şekilde hazırlanıp, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensipleri doğrultusunda firmaların gerekli departmanlarında etkin olarak kullanılması sağlanır.

 

Muhasebe Denetimi Ve Beyanname Kontrol

Muhasebeleri kendi personelleri tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin kayıtlar ile beyanlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,

Dönem sonu işlemlerine ait muhasebe kayıtları ile beyanlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,

Hazırlanmış olan beyannamelerin onaylanıp, e-beyanname olarak vergi dairesine gönderilmesi hizmetleri verilmektedir.

 

Yerinde Hizmet (Kayıtların Yapılması Ve Takibi)

Firmaların kendi ofisinde uzman ekibimiz tarafından muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında takip edilmesi, beyanname çalışmalarının yapılarak hazırlanması, hazırlanan beyanname ve aylık SGK bildirgelerinin ilgili kurumlara zamanında gönderilmesi sağlanmaktadır.

  • SHARE: